Η δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (eΥΜΣ) έχει απλοποιήσει πλήθος ενεργειών για τη σύσταση μίας ΙΚΕ, επιτρέποντας  πλέον την ταχύτατη σύστασή της.

Η δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (eΥΜΣ) έχει απλοποιήσει πλήθος ενεργειών για τη σύσταση μίας ΙΚΕ, επιτρέποντας  πλέον την ταχύτατη σύστασή της.

Η δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (eΥΜΣ) έχει απλοποιήσει πλήθος ενεργειών για τη σύσταση μίας ΙΚΕ, επιτρέποντας  πλέον την ταχύτατη σύστασή της.