ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσδιορισμός αξίας της επιχείρησης.
Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ισολογισμών.
Έλεγχοι για Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Μετατροπές.
Έλεγχοι Διαχειριστικοί.
Έρευνα και στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan).
Μελέτες Βιωσιμότητας.
Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
Εφαρμογή τεχνικών μείωσης του κόστους λειτουργίας σας.
Διοίκηση έργων και Αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ).
Ενσωμάτωση Προϋπολογισμών και Απολογισμών στον τρόπο λειτουργίας της Επιχείρησης.
Ίδρυση Επιχειρήσεων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ,ΟΕ, ΕΕ, κ.α.)
Απόκτηση οικονομικού σχεδιασμού της Εταιρείας σας
Αναδιάρθρωση Δανείων με τα Τραπεζικά Ιδρύματα.
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον, οι παράμετροι που το επηρεάζουν αλλάζουν με ραγδαία ταχύτητα, ενώ το κανονιστικό πλαίσιο γίνεται ολοένα αυστηρότερο. Εμείς, οι άνθρωποι της Triangle – Premium Financial Services γνωρίζουμε τι απαιτείται σήμερα για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.
Επενδύουμε συνεχώς και ταυτόχρονα τόσο στους ανθρώπους μας, όσο και σε τεχνολογίες αιχμής, προκειμένου να έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να είμαστε σε θέση αρωγού προς τους πελάτες μας, με απώτερο σκοπό την επιτυχία τους στον τομέα που δραστηριοποιούνται.
Εντοπίζουμε αδυναμίες και μειονεκτήματα και προτείνουμε λύσεις άμεσες και αποτελεσματικές, με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιος είναι ο σκοπός του φορολογικού σας σχεδιασμού και διαχείρισης;

Σκοπός του φορολογικού σχεδιασμού και των Φορολογικών Υπηρεσιών της Triangle – Premium Financial Services, ως επί μέρους τμήματος της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής μιας οικονομικής μονάδος είναι να αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι και να λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τις φορολογικές προοπτικές, εντός πάντα των ορίων των νόμων που ισχύουν λαμβάνοντας όμως τις ιδιαιτερότητες – στόχους της κάθε επιχείρησης.

Πότε είναι προτιμότερο μέσα στο οικονομικό έτος να αλλάξει κανείς Λογιστικό Γραφείο;

Δεν υπάρχει κανένα θέμα σχετικά με τη χρονική στιγμή της αλλαγής του Λογιστικού Γραφείου.

Ποια είναι τα οφέλη της ανάθεσης του λογιστηρίου της επιχείρησης σε εξωτερικό συνεργάτη;

H ανάθεση εργασιών σε τρίτους, συνεπάγεται εξοικονόμηση χρόνου, περιορισμό των λειτουργικών εξόδων, καλύτερη επιχειρηματική λειτουργία και οργάνωση, και επικέντρωση στους τομείς ζωτικής σημασίας. Επιπροσθέτως, μια εταιρία  μπορεί μέσω του outsourcing να δοκιμάζει, να ενσωματώνει και να χρησιμοποιεί στις εργασίες της, καινοτόμες εφαρμογές, αξιοποιώντας τη συνεργασία με την εταιρία παροχής υπηρεσιών, κάτι που δύσκολα θα συνέβαινε αν η μικρομεσαία επιχείρηση αναλάμβανε να πραγματοποιήσει εσωτερικά τις ίδιες εργασίες. Η Εταιρεία  μας, μέσω της πρωτοπόρας αυτής υπηρεσίας  δίνει την ευκαιρία στην εταιρία σας με συγκριτικά χαμηλό κόστος να έχει ένα άρτια οργανωμένο σύστημα λογιστικών – φοροτεχνικών  υπηρεσιών.

Ενδεικτικά οφέλη:
– Σημαντική Μείωση του λειτουργικού κόστους
– Εμπειρία & εξειδίκευση του εξωτερικού συμβούλου.
– Αποδέσμευση πόρων για την επιχείρησή σας ώστε να επικεντρωθεί στο κύριο αντικείμενό της.
– Αύξηση της ποιότητας μέσω νέων τεχνολογιών.
– Υποστηρίζεστε από μια μεγάλη ομάδα, ειδικών στον τομέα τους ο καθένας, όπως: Εργατολόγους, Λογιστές, Φοροτεχνικούς, δικηγόρους, σύμβουλος ΕΣΠΑ, οι οποίοι λειτουργούν ως Ομάδα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

  https://triangle.com.gr/wp-content/uploads/2021/02/Triangle-logo-white-190x190-1-e1621405842901.png
  Ερμού 39, Κόρινθος, 20100
  2741181010
  info@triangle.com.gr

  Ακολουθήστε μας

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Απαγορεύεται η αντιγραφή και η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

  Copyright © TRIANGLE PREMIUM FINANCIAL SERVICES 2021
  Powered by Vima Guru