Τι απαιτείται για τη σύσταση νέας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)

26/03/2021by TRIANGLE PFS

Η Triangle Premium Financial Services αναλαμβάνει την σύσταση ΙΚΕ (ηλεκτρονικά ή συμβατικά).
Η διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης οδηγεί αυτομάτως στα κάτωθι:

 • Άμεση απόδοση ΑΦΜ & εγγραφή στην Δ.Ο.Υ.
 • Άμεση απογραφή στο ΓΕΜΗ & απόδοση αριθμού μητρώου.
 • Άμεση χορήγηση κωδικών ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΓΕΜΗ
 • Άμεση εγγραφή & απόδοση αριθμού μητρώου επιμελητηρίου.
 • Αυτόματη ενημέρωση του ΕΦΚΑ για τους διαχειριστές.
 • Αυτόματη έκδοση βεβαίωσης & ανακοίνωσης σύστασης (e- ΥΜΣ)
 • Έκδοση προσωρινού κλειδαρίθμου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτόπου για την έκδοση κωδικών εισόδου στην μερίδα taxis net της εταιρείας

Η δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (eΥΜΣ) έχει απλοποιήσει πλήθος ενεργειών για τη σύσταση μίας ΙΚΕ, επιτρέποντας  πλέον την ταχύτατη σύστασή της.

Για την ηλεκτρονική σύσταση ΙΚΕ, απαιτούνται ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμα Εταίρων & Διαχειριστών
 • % εταίρων στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο
 • Αρχικό εταιρικό κεφάλαιο (σε μετρητά ή σε είδος π.χ. εισφορά ακινήτου, Εξωκεφαλαιακές – Εγγυητικές εισφορές)
 • Κωδικούς taxis των εταίρων & του διαχειριστή της ΙΚΕ
 • Αριθμούς ΑΜΚΑ εταίρων & διαχειριστών
 • ΚΑΔ κωδικούς δραστηριότητας επιχείρησης
 • Αριθμούς δελτίων ταυτότητας εταίρων & διαχειριστών
 • Πλήρη στοιχεία της έδρας της επιχείρησης, ηλεκτρονικά θεωρημένο μισθωτήριο.